Artykuł pochodzi z serwisu: Polski Związek Kolarski


Komunikaty: Komunikat dla organizatorów imprez kolarskich - kalendarz 2017

Warunkiem zarejestrowania wyścigu jest przesłanie, wypełnionego i zaakceptowanego przez Okręgowy Związek Kolarski, druku zgłoszeń do biura PZKol.

Formularze prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: kalendarz@pzkol.pl

lub drogą pocztową:

POLSKI ZWIĄZEK KOLARSKI
Andrzeja 1
05-800 PRUSZKÓW
z dopiskiem: KALENDARZ 2017
Organizator zobowiązany jest do dokonania stosownej opłaty zgodnej z taryfikatorem opłat PZKol.

Co najmniej 60 dni przed rozpoczęciem wyścigu zgłoszonego do Kalendarza Imprez PZKol organizator przesyła regulamin wyścigów. Prosimy o przesyłanie regulaminów w formie elektronicznej (plik w formacie Word). Jeśli w w/w terminie organizator nie prześle regulaminu do zatwierdzenia, wyścig może zostać usunięty z kalendarza PZKol.

Regulamin prosimy przesyłać do:
p. Dorota Gabryszewska - szkolenieszosa@pzkol.pl - regulaminy zawodów szosowych
p. Agata Tajer - szkolenietor@pzkol.pl – regulaminy zawodów torowych
p. Agnieszka Smolińska - szkoleniemtb@pzkol.pl – regulaminy zawodów MTB, zjazd, 4x, BMX

Zatwierdzane będą jedynie regulaminy opracowane według regulaminów wzorcowych. W dniu zakończenia imprezy Organizatorzy imprez są także zobowiązani do przesłania wyników na adres: media@pzkol.pl i piatek@pzkol.pl (plik EXCEL lub PDF).

Druk zgłoszenia zawodów kolarskich do kalendarza PZKol

Wzorcowy regulamin do pobraniaŹródło:  "pzkol.pl"      

drukujDesign by: Serwis Sportowy s24.pl