belka gorna

Ogłoszenia publiczne

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2011-07-01 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odżywek dla Polskiego Związku Kolarskiego.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2011-06-25 Numer ogłoszenia: 170874 - 2011; data zamieszczenia: 23.06.2011

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę podróży zagranicznych zawodników i pracowników PZKol 2011-06-17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę podróży zagranicznych zawodników i pracowników Polskiego Związku Kolarskiego. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych zwanej dalej "Ustawą".

Przetarg na dostawę odżywek do PZKol - pytania i odpowiedzi 2011-06-16 Polski Związek Kolarski przedstawia pytania i odpowiedzi dotyczące ogłoszonego przetargu dla Polskiego Związku Kolarskiego na dostawę odżywek w 2011 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Archiwum
belka dolna
Polski Związek Kolarski

ul. Andrzeja 1; 05-800 Pruszków
tel.: +48 (22) 738-83-80/81, fax: +48 (22) 738-83-90
szkolenie: (22) 738-83-84/88/89; księgowość: (22) 738-83-86
e-mail: biuro@pzkol.pl

design by: Serwis sportowy s24.pl