belka gorna

Ogłoszenia publiczne

Konkurs na stanowisko Sekretarza Generalnego PZKol 2011-10-05 Polski Związek Kolarski uprzejmie informuje, że do konkursu na stanowisko Sekretarza Generalnego Polskiego Związku Kolarskiego wpłynęły 4 oferty. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 05.10.2011 roku.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę strojów sportowych dla zawodników PZKol 2011-08-22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę strojów sportowych dla zawodników Polskiego Związku Kolarskiego. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych zwanej dalej "Ustawą".

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę strojów sportowych dla zawodników PZKol 2011-07-18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę strojów sportowych dla zawodników Polskiego Związku Kolarskiego. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych zwanej dalej "Ustawą".

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2011-07-11 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę podróży zagranicznych zawodników i pracowników Polskiego Związku Kolarskiego.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Archiwum
belka dolna
Polski Związek Kolarski

ul. Andrzeja 1; 05-800 Pruszków
tel.: +48 (22) 738-83-80/81, fax: +48 (22) 738-83-90
szkolenie: (22) 738-83-84/88/89; księgowość: (22) 738-83-86
e-mail: biuro@pzkol.pl

design by: Serwis sportowy s24.pl