belka gorna
Poniedziałek,   22 Sierpnia 2011 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę strojów sportowych dla zawodników PZKol Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę strojów sportowych dla zawodników Polskiego Związku Kolarskiego. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych zwanej dalej "Ustawą".

Ogłoszenie

SIWZ (SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA)
Źródło:  "pzkol.pl"      
drukuj wyślij
belka dolna
Polski Związek Kolarski

ul. Andrzeja 1; 05-800 Pruszków
tel.: +48 (22) 738-83-80/81, fax: +48 (22) 738-83-90
szkolenie: (22) 738-83-84/88/89; księgowość: (22) 738-83-86
e-mail: biuro@pzkol.pl

design by: Serwis sportowy s24.pl