belka gorna
Czwartek,   6 Czerwca 2013 Deklaracja ''Czyste Kolarstwo'' Doping jest dziś problemem społecznym. Istnieje w sporcie, ale również w wielu innych sferach życia. Po środki dopingujące sięgają sportowcy, artyści, dziennikarze, a nawet studenci i uczniowie przed egzaminami. Doping w sporcie niszczy wszystko co jest w nim piękne. Wypacza wynik, odbiera sens rywalizacji, pozbawia radości zwycięstwa tym, którzy walczyli uczciwie.

Walka z dopingiem w sporcie wymaga podjęcia konsekwentnych działań łączących umiejętnie możliwie powszechne kontrole antydopingowe i szerokie działania edukacyjne.

Polski Związek Kolarski w trosce o dalszy rozwój kolarstwa, dyscypliny sportu, która nam Polakom przysporzyła wielu sukcesów oraz wielu niezapomnianych wzruszeń, ogłasza niniejszą Deklarację zapraszając do jej poparcia wszystkich ludzi kolarstwa – zawodników i szkoleniowców, kluby i zawodowe grupy kolarskie, sponsorów, organizatorów imprez kolarskich oraz kibiców.

Polski Związek Kolarski przystępując do realizacji programu „Czyste Kolarstwo” deklaruje:

1. Środowisko kolarskie w Polsce i na świecie musi zjednoczyć się w walce o czystość tego sportu. Bez jasnych, klarownych i akceptowanych przez wszystkie zainteresowane strony zasad walki z dopingiem w sporcie, dalszy rozwój kolarstwa nie będzie możliwy.

2. Wychowawczy charakter sportu determinuje konieczność poświęcenia szczególnej uwagi młodzieży. Dlatego proponujemy, aby edukacja antydopingowa inicjowana przez Polski Związek Kolarski obejmowała nie tylko sport wyczynowy i zawodowy, ale także masowy sport amatorów. W programie „Czyste Kolarstwo” przewidujemy organizację cyklicznych konferencji antydopingowych dla środowiska trenerskiego. Zostanie również przygotowany program edukacyjny dla zawodników, materiały informacyjnie i edukacyjne będą publikowane na stronie internetowej PZKol.

3. W zakresie zwalczania dopingu w sporcie wyczynowym program opiera się o współpracę z Komisją do Zwalczania Dopingu w Sporcie. Podejmujemy działania zmierzające do objęcia kontrolami antydopingowymi wszystkie wyścigi kolarskie wpisane do Kalendarza PZKol.

4. Zarząd Polskiego Związku Kolarskiego w dniu 24 marca 2013 roku podjął uchwałę o zakazie powoływania do kadr narodowych w kolarstwie zawodników, którzy po dniu podjęcia uchwały zostali ukarani karą zawieszenia za stosowanie dopingu w sporcie. Zakaz niniejszy obowiązuje takich zawodników dożywotnio.

5. Warunkiem skuteczności walki z niedozwolonym dopingiem jest konsekwencja w działaniu oraz zjednoczenie całego środowiska oraz osób życzliwych kolarstwu pod ideą czystej rywalizacji sportowej. Polski Związek Kolarski wzywa do poparcia niniejszej Deklaracji wszystkie osoby fizyczne i prawne, którym dobro kolarstwa nie jest obojętne. Szczególnie zachęcamy do poparcia Deklaracji zawodników i trenerów, kluby kolarskie, grupy zawodowe, sponsorów kolarstwa w Polsce oraz organizatorów wyścigów i innych imprez kolarskich. Apelujemy o poparcie i zjednoczenie środowiska dla Deklaracji, uznając sprawy w niej poruszone za absolutnie niezbędne dla dalszego rozwoju kolarstwa.

6. Formularz potwierdzający poparcie Deklaracji i przystąpienie do programu „Czyste Kolarstwo” znajduje się na stronie www.archiwum.pzkol.pl. Złożenie deklaracji udziału w programie będziemy potwierdzać specjalnym certyfikatem. Zawodnicy przystępujący do programu otrzymają specjalną błękitną opaskę na nadgarstek, która będzie oznaczała „jestem czysty i popieram fair play w sporcie”. Lista osób i instytucji popierających Deklarację „Czyste Kolarstwo” będzie na bieżąco publikowana na stronie związku.

Wszystkie osoby i instytucje, popierające Deklarację "Czyste Kolarstwo" proszone są o jej podpisanie i przesłanie na adres e-mailowy Związku: biuro@pzkol.pl.

Deklaracja "Czyste Kolarstwo" (do pobrania)

Z związku z rozpoczęciem programu "Czyste Kolarstwo" uruchomiona została także zakładka na naszej stronie, na której publikowane są informacje dotyczące walki z dopingiem.
Źródło:  "pzkol.pl"      
drukuj wyślij
belka dolna
Polski Związek Kolarski

ul. Andrzeja 1; 05-800 Pruszków
tel.: +48 (22) 738-83-80/81, fax: +48 (22) 738-83-90
szkolenie: (22) 738-83-84/88/89; księgowość: (22) 738-83-86
e-mail: biuro@pzkol.pl

design by: Serwis sportowy s24.pl