Artykuł pochodzi z serwisu: Polski Związek Kolarski


Komunikaty: Komunikat dot. złamania przepisu 1.2.019 przez Annę Skalniak i Katarzynę Brewińską

Działając na postawie art.1 i art.2 Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Kolarskiego, Komisja Dyscyplinarna stwierdziła naruszenie przez zawodniczki Annę Skalniak (kod UCI POL19920708) i Katarzynę Brewińską (kod UCI POL19830901), art. 1.2.019 Przepisów Sportowych Polskiego Związku Kolarskiego oraz uchwały Zarządu Polskiego Związku Kolarskiego.

Przepisy te zabraniają zawodnikom licencjonowanym kat. elita, startu w imprezach spoza kalendarza Polskiego Związku Kolarskiego. W związku z powyższym Komisja nałożyła na zawodniczki Annę Skalniak i Katarzynę Brewińską karę przewidzianą art. 1.2.021 Przepisów Sportowych PZKol, to jest 1 miesiąc zawieszenia w prawach zawodnika oraz 100 CHF kary finansowej na rzecz swojej federacji, to jest Polskiego Związku Kolarskiego.

Kara zawieszenia biegnie od dnia podjęcia decyzji to jest od 4 czerwca 2016.

Źródło:  "pzkol.pl"      

drukujDesign by: Serwis Sportowy s24.pl