Artykuł pochodzi z serwisu: Polski Związek Kolarski


Czyste kolarstwo: Czym jest ADAMS?

ADAMS (Anti-Doping Administration & Management System) został stworzony z myślą o prowadzeniu efektywnej polityki antydopingowej w każdym zakątku świata. Jest to elektroniczna baza danych dostępna online, która zawiera informacje o miejscach pobytu zawodników, wynikach kontroli antydopingowej oraz o wyłączeniach dla celów terapeutycznych.

Aktualnie z systemu korzysta większość międzynarodowych federacji sportowych oraz duża grupa narodowych organizacji antydopingowych. ADAMS występuje w 7 wersjach językowych: angielskiej, hiszpańskiej, francuskiej, niemieckiej, japońskiej, rosyjskiej oraz arabskiej. Tworzeniu systemu przyświecała idea poprawy efektywności Światowego Programu Antydopingowego oraz koordynacja działań na szczeblu międzynarodowym oraz międzyorganizacyjnym.

ADAMS składa się z czterech podstawowych paneli:
1. Baza danych zawierająca informacje o miejscach pobytu zawodników (Athletes Whereabouts)
Elektroniczna baza danych pozwala zawodnikom na wprowadzanie informacji o ich miejscach pobytu drogą elektroniczną. Dozwolone są również inne formy przekazu takie jak fax lub SMS. Ci, którzy nie mają stałego dostępu do internetu mogą wyznaczyć przedstawiciela odpowiedzialnego za wprowadzanie aktualnych wpisów (np. klub lub inną organizację sportową). Analiza i wykorzystanie wprowadzonych danych pozwala na przeprowadzanie niespodziewanych kontroli antydopingowych poza zawodami.

2. Forum wymiany informacji dla organizacji antydopingowych (Information Clearing House)
Jest to miejsce, w którym przechowywane są wszystkie dane dotyczące wyników kontroli antydopingowych, wyłączeń dla celów terapeutycznych oraz informacje o naruszeniach przepisów antydopingowych. Głównym celem tego panelu jest ułatwienie wymiany przepływu i wymiany informacji pomiędzy organizacjami antydopingowymi oraz zagwarantowanie przejrzystości polityki antydopingowej.

3. Platforma Kontroli Antydopingowych (Doping Control Platform)
Panel pozwala na używanie systemu w celu planowania badań i analizy kontroli antydopingowych prowadzonych przez konkretną organizację antydopingową. Funkcja dostępna jest jedynie dla określonych organizacji antydopignowych.

4. Panel TUE (TUE Management)
Panel pozwala na zarządzanie wyłączeniami dla celów terapeutycznych oraz na przekazywanie ich odpowiednim organizacjom antydopingowym.

O systemie ADAMS można przeczytać także na stronie Światowej Agencji Antydopingowej

Po raz pierwszy system został uruchomiony w styczniu 2005 r. jako program pilotażowy. Od tej chwili do dnia dzisiejszego został implementowany przez wszystkie akredytowane laboratoria antydopingowe oraz dużą liczbę organizacji antydopingowych.

Źródło:  "antydoping.pl"      

drukujDesign by: Serwis Sportowy s24.pl