Artykuł pochodzi z serwisu: Polski Związek Kolarski


Czyste kolarstwo: Pakiet edukacyjny Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie

Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie przygotowała pakiet edukacyjny, poruszający najważniejsze zagadnienia związane ze zwalczaniem dopingu w sporcie. Są one skierowane do wszystkich w środowisku sportowym, a w szczególności do młodych, zaczynających swoją sportową przygodę zawodników.

Pakiet edukacyjny

Regulacje prawne systemu zwalczania dopingu w sporcie:
Prezentacja nr 1.
(Opr. J.Smorawiński, R. Piechota, M. Rynkowski)
Prezentacja nr 2.
(Opr. J.Smorawiński, R. Piechota, M. Rynkowski) (Opr. J. Smorawiński, R. Piechota, M. Rynkowski)

Zwalczanie Doping w Sporcie – rys historyczny:
Prezentacja nr 3. (Opr. D. Błachnio)

Etapy przeprowadzania kontroli antydopingowej,
Prezentacja nr 4. (Opr. D.Błachnio, M. Rynkowski, P.Wójcik)
Prezentacja nr 5. (Opr. D. Błachnio)

Lista substancji i metod zabronionych
Lista substancji i metod zabronionych - 2013

Wyłączenia Terapeutyczne
Prezentacja nr 7. (Opr. Jarosław Krzywański)

Doping w Sporcie – zdrowotne skutki jego stosowania – 3 stopnie wiedzy na temat dopingu
Prezentacja nr 8. – stopień podstawowy
Prezentacja nr 9. – stopień średni
Prezentacja nr 10. – stopień zaawansowany
(Opr. Wnioski naukowe sformułowane po międzynarodowym sympozjum zorganizowanym przez Instytut Badań nad Zdrowiem Publicznym na Uniwersytecie technicznym w Monachium)

Odżywki i suplementy diety
Prezentacja nr 11. (Opr. D. Kwiatkowska)
Prezentacja nr 12. (Opr. J. Malczewska)

Gra o życie - Skłonności do zachowań ryzykownych i jej wpływ na podjęcie decyzji o stosowaniu dopingu farmakologicznego
Prezentacja nr 13. (Opr. A.Siwy-Hudowska)

Psychologia a doping farmakologiczny - Psychologiczne uwarunkowania decydowania się na niedozwolone wspomagacze
Prezentacja nr 14. (Opr. A.Siwy-Hudowska)

SUKCES WSPOMAGANY… OPTYMIZMEM - Pozytywne nastawienie do świata i samego siebie oraz co się dzieje, gdy tego zabraknie
Prezentacja nr 15. (Opr. A.Siwy-Hudowska)

Co wiem o sobie i czy mam rację?
Prezentacja nr 16. (Opr. A.Siwy-Hudowska)

Modelowe reguły antydopingowe
Prezentacja nr 17.

Źródło:  "antydoping.pl"      

drukujDesign by: Serwis Sportowy s24.pl