Artykuł pochodzi z serwisu: Polski Związek Kolarski


Komunikaty: Konkurs na stanowisko Sekretarza Generalnego PZKol

Polski Związek Kolarski uprzejmie informuje, że do konkursu na stanowisko Sekretarza Generalnego Polskiego Związku Kolarskiego wpłynęły 4 oferty. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 05.10.2011 roku.

Komisja Konkursowa po rozpoznaniu ofert stwierdza co następuje:

1. Wszyscy kandydaci posiadają wykształcenie wyższe.
2. Trzech kandydatów posiada staż pracy: minimum 5 lat, w tym minimum 2 lata na stanowisku kierowniczym.
3. Wszyscy kandydaci przedstawili pisemny projekt wieloletniego programu organizacji pracy biura Związku.
4. Znajomość co najmniej jednego języka obcego, roboczego Unii Europejskiej - do weryfikacji podczas dalszego etapu konkursu.

Do dalszego postępowania konkursowego zostało zaproszonych 3 kandydatów. Jedna kandydatura została odrzucona ze względu na nie spełnienie wymagań koniecznych.

Źródło:  "pzkol.pl"      

drukujDesign by: Serwis Sportowy s24.pl