Artykuł pochodzi z serwisu: Polski Związek Kolarski


Komunikaty: Spotkanie kalendarzowe Komisji Kolarstwa Zjazdowego PZKol

12 stycznia 2010 roku w siedzibie Polskiego Związku Kolarskiego (BGŻ Arena) w Pruszkowie odbyło się spotkanie kalendarzowe Komisji Kolarstwa Zjazdowego PZKol.

Na spotkaniu obecni byli: Paweł Meszka (Szef Wyszkolenia PZKol); Agnieszka Kocińska (Dział Szkolenia PZKol); Andrzej Kita (członek Zarządu PZKol); Członkowie Komisji Kolarstwa Zjazdowego PZKol: Jerzy Klinik, Tomasz Gagat (Bike Event), Wojciech Koniuszewski, Mateusz Kubiak oraz: Aleks Bartkowiak (Granda Propaganda BMX), Maciej Chmiel (Tomaszów Lubelski), Michał Chodkowski, Michał Chrabałowski, Michał Kobak (Czarna Góra); Jacek Kowalski (Granda Propaganda BMX); Robert Kulesza (Szczawno); Andrzej Kramarczyk (Aquila Stryszów); Rafał Stasiak (Czarna Góra).

1. Podsumowano pracę Komisji Kolarstwa Zjazdowego PZKol w roku 2009:

a) w dniu 25.01.2009 zorganizowano w Wiśle spotkanie szkoleniowe zawodników DH i 4X z trenerem Kadry Narodowej Andrzejem Piątkiem (Obecni byli: Klinik Jerzy, Gagat Tomas, Koniuszewski Wojciech, Kubiak Mateusz, Bober Sławomir, Giemza Bartosz, Jodko Maciej, Kollbek Michał, Kulesza Robert, Rożdżyński Jonasz, Rybiński Karol, Solarski Piotr, Śliwa Michał, Wincenciak Grzegorz, Wincienciak Mikołaj, Zieliński Grzegorz.
b) W.Koniuszewski podjął starania o dotację na BMX w Ministerstwie Sportu - niestety bez rezultatu;
c) pojęto inicjatywę przeprowadzenie badań lekarskich kadry DH i 4X;
d) T. Gagat opracował kalendarz treningowy przygotować do sezonu dla zawodników DH i 4X;
e) opracowano Kalendarz zawodów PP i MP DH i 4X (J. Klinik);
f) na bieżąco koordynowano przebieg PP DH i 4X (J. Klinik);
g) prowadzono na bieżąco punktację PP DH i 4X i przesyłano informacje na fora internetowe (dh-zone, hcfr, joy-ride)(J. Klinik);
zorganizowano wyjazd na ME DH (W. Koniuszewski) (11. Maciej Jodko; 37. Michał Śliwa);
h) zorganizowano wyjazd na ME 4X (M. Kubiak) (33. Paradowski Piotr; 42. Gawlikowski Rafał).

2. Podsumowano organizację PP sezonu 2009 wyrażając podziękowania wszystkim Organizatorom PP a w szczególności: Tomasz Gagat, Grzegorz Grochal, Andrzej Skrzypczak, Piotr Solarski, Wojciech Smuczyński, Rafał Stasiak, Michał Tkaczyk. (zestawienie zawodów PP zał. nr. 3).

3. Przeanalizowano wyniki polskich zawodników w klasyfikacji UCI na dzień 1.01.2010.

4. Zatwierdzono Regulamin Pucharu Polski DH, 4X i BMX (zał.nr 4).

5. Kategoria Masters w DH ustalono na rok 2010:
PP klasyfikacja prowadzona tak jak do tej pory. Organizator może przyznać nagrody i dyplomy w poszczególnych kategoriach wiekowych.
MP rozgrywane będą w kategoriach wiekowych. Jednakże w kategorii musi wystartować min 8 zawodników. Jeżeli jest ich mniej, kategoria ta jest łączona z kategorią wiekową niższą.

6. Ustalono sposób rozgrywania zawodów PP i MP w 4X.
I. Zawodnicy startują w jeździe indywidualnej na czas.
II. Wg uzyskanych czasów zawodnicy zestawiani są w grupy 4 (lub gdy zajdzie konieczność 3-osobowe). W każdej grupie odbywają się 3 lub 4 biegi (w zależności od ilości zgłoszonych zawodników). Pierwszy zawodnik otrzymuje 5 pkt, drugi 3 pkt, trzeci 2 pkt czwarty 1 punkt.
Gdy są 3 biegi w 1. biegu o wyborze miejsc startowych decyduje czas osiągnięty w jeździe indywidualnej, w drugim biegu wybiera zawodnik z czasem 2., potem 3., potem 4., a na końcu 1., w trzecim biegu znowu wybiera zawodnik z czasem pierwszym.
Gdy są 4 biegi kolejność wybory według formuły:
1, 2, 3, 4 potem 2, 3, 4, 1 potem 3, 4, 1, 2 i w końcu 4, 1, 2, 3.
Do dalszych rozgrywek kwalifikują się zawodnicy, którzy uzyskają największą ilość punktów, a gdy ta jest równa o kolejności zadecyduje czas z jazdy indywidualnej.
III. Po fazie grupowej zawodnicy rozstawiani są do tabelki UCI.

7. Zasady powoływania kadry i startów zagranicznych.

8. Ustalono kolejność startu zawodów DH: Hobby Hardtail, Hobby Junior, Hobby Full, Kobiety, Mastersi, Juniorzy, Elita.

9. Ustalono zasady przyznawania Organizatorom do organizacji MP i PP.

10. Ustalono, że Organizatorzy prześlą wszystkie uwagi do Kalendarza na rok 2010 do 25.01.10, tak by można było go ogłosić 31.01.2010.

11. Ustalono Kadrę Narodową w DH i 4X na I półrocze 2010.

Przewodniczący Komisji Kolarstwa Zjazdowego PZKol - Jerzy Klinik

Źródło:  "pzkol.pl"      

drukujDesign by: Serwis Sportowy s24.pl